Politika i društvo
Fond solidarnosti za obnovu RS: Prijavilo se više od 17.000 firmi
21.5.2020 06:58 | Indikator.ba
Prema preliminarnim podacima Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, zaključno sa 15. majom, pristiglo je 17.158 prijava privrednih subjekata za dodjelu sredstava za april 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Pravna lica i preduzetnici su među razlozima za podnošenje prijave najčešće navodili zabranu obavljanja djelatnosti i smanjen obim poslovanja, dok se dio odnosio na potpuni ili djelimični prestanak rada. Kada se radi o strukturi pristiglih prijava, najveće učešće imaju privredni subjekti iz sektora trgovine, preduzetničke djelatnosti i prerađivačke industrije.

- Kako pojedine dostavljene prijave nisu adekvatno popunjene, odnosno ne sadrže sve podatke i priloge koje je bilo neophodno dostaviti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca, ministarstva se susreću sa poteškoćama kod kompletiranja spiskova što zahtijeva dodatne provjere, te usporava pomenuti proces, navode iz resornog ministarstva, izvještavaju Novosti.

Dalje kažu da je obrađeno i dostavljeno Poreskoj upravi RS 7.773 prijave privrednih subjekata kojima je zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu.

- Pozivamo sva pravna lica i preduzetnike, koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, da Poreskoj upravi RS blagovremeno podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi im navedena sredstva bila što prije isplaćena, poručeno je iz resornog ministarstva, navode Novosti.
Facebook Twitter Print