Tržište kapitala
Federacija BiH u zaduženje obveznicama za još 30 miliona KM
21.5.2020 16:54 | Indikator.ba
Federalna vlada odobrila je na sjednici u Mostaru zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. godinu, u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM.

Bit će emitirano 30.000 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM, s rokom dospijeća od 15 godina.

Federacija BiH je u vrijeme koronakrize do sada donijela odluke o zaduženju za 280 miliona KM i sa danas odobrenih 30 miliona, ukupno potencijalno zaduženje na unutrašnjem tržištu penje se na 310 miliona KM.

Do sada su održane aukcije 12. i 19. maja na kojima je zaduženje bilo obveznicama za 20 miliona KM, odnosno trezorskim zapisima za 60 miliona KM.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31.3.2020. iznosio 727.163.392 KM (410.236.220 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 KM, navodi Vlada.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 KM ili 2.996.328.515 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465.875 KM.
Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.295.516.302 KM ili 2.987.516.446 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 KM, dodaje se u informaciji Vlade.
Facebook Twitter Print