Kompanije i tržišta
Kompletna prošlogodišnja dobit Telekoma Srpske za dividende akcionarima
22.5.2020 14:35 | Indikator.ba
Telekom Srpske a.d. Banja Luka planira isplatu dividende iz dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 43,57 miliona KM ili 0,08867969 KM po akciji, sadržano je u prijedlogu za Skupština akcionara koja je zakazana za 25. juni 2020. godine, izvještava Indikator.ba.

Planirano je da se dividenda isplati akcionarima Telekomunikacija RS koji imaju taj status na dan 16. jula 2020. godine, a kao datum početka isplate dividende određuje se 24. juli 2020.godine.

Društvo je ostvarilo neto dobit u 2019. godini od 61,0 miliona, a već je ranije dio te dobiti unaprijed isplatilo za privremenu dividendu u iznosu od 17,45 miliona KM.
Sa planiranom isplatom preostalih 43,57 miliiona KM, kompletna dobit iz prošle godine otići će za dividende akcionarima.

Prema trentunoj listi akcionara, najveći vlasnik Telekoma Srpske je Telekom Srbija a.d. Beograd koji ima 65 posto udjela, PREF a.d. Banja Luka ima 8,9 posto, Fond za restituciju RS 5,0 posto, itd.
Facebook Twitter Print