Kompanije i tržišta
Termoelektrana Stanari ponovo u remont
28.5.2020 17:28 | Indikator.ba
U petak, 29.maja, Termoelektrana Stanari počinje drugi preventivni zastoj predviđen godišnjim planom proizvodnje u 2020.godini. Tokom zastoja će biti izvršen pregled i servis dijelova kotlovskog i turbinskog postrojenja kao i dijela pomoćnih sistema. Radove će obaviti radnici EFT Rudnika i Termoelektrane Stanari uz angažovanje radnika izvođačkih kompanija iz okruženja. Planirano trajanje zastoja je 10 do 12 dana.

Bez obzira na epidemiju COVID-19, kompanija EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari radi u skladu sa godišnjim planom proizvodnje i od početka 2020. godine bilježi proizvodnju od 900 000 MWh električne energije i oko 1 milion tona uglja što je, u potpunosti, u skladu sa planiranom dinamikom.

TE Stanari imala je prvi planirani zastoj postrojenja preventivnog karaktera početkom februara.

Kompanija EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari proizvela je u 2019. godini 2.068.000 megavata časova električne energije.

Facebook Twitter Print