Tržište kapitala
Dalji pad cijene akcija Telekoma Srpske, rast Rafinerije nafte Brod
29.5.2020 12:32 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 131.236,02 KM kroz 37 transakcija.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 79.714,63 KM po prosječnoj cijeni od 1,03 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,96%.

Promet akcijama Rafinerije nafte Brod a.d. Brod iznosio je 167,68 KM, a trgovano je po prosječnoj cijeni od 0,0057 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 14,00%.

Ukupan promet obveznicama na iznosio je 700,00 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 700,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je udjelima DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced. Trgovalo se u iznosu od 20.332,41 KM po prosječnoj cijeni od 5,39 KM, što predstavlja rast cijene za 1,70%.

Udjeli dva fonda ostvarili su rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced (1,70%) i njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,39 KM.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,03/79.714,63
Nova banka a.d. Banja Luka 0,51/12.750,00
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,034/1.543,60
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,13/1.430,00
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,041/779,00
Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,063/45,42
DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond 10,01/10.230,22
DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond 4,40/3.133,72
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced 5,39/20.332,41
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond 0,597/356,41
Facebook Twitter Print