Kompanije i tržišta
Konkurencijsko vijeće BiH odobrilo Fortenova grupi preuzimanje Mercatora
30.5.2020 06:49 | Indikator.ba
Konkurencijsko vijeće BiH je dodnijelo rješenje kojim je ocijenilo dopuštenom koncentraciju na na tržištu maloprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole Fortenova grupe d.d. Zagreb nad privrednom subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom većine dionica, saopćeno je iz Konkurencijskog vijeća nakon sjednice održane 23. aprila 2020. godine.

Konkurencijsko vijeće je također donijelo rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko jestivim biljnim uljem na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole MK Group d.o.o. Beograd nad Victoria Group a.d. Beograd i njegovim zavisnim društvima, kupovinom većine dionica.

Konkurencijsko vijeće je dopustilo koncentraciju na tržištu proizvodnje uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije na području Bosne i Hercegovine koja će nastati sticanjem kontrole Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka nad Kaldera company d.o.o. Laktaši, kupovinom vlasničkog većinskog paketa udjela u osnovnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće BiH je donijelo zaključak kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije po službenoj dužnosti, a koja je provedena bez rješenja Konkurencijskog vijeća, na osnovu javne ponude za kupovinu dionica Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, koju je putem dnevnih novina objavio Sejari d.o.o. Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je, također, donijelo mišljenje u vezi sa obavezom prijave koncentracije privrednog subjekta Messer Tehnoplin d.o.o., mišljenje po zahtjevu advokatskog društva dmb legal, d.o.o. Sarajevo o obavezi prijave koncentracije kompanija FIS d.o.o. Vitez i Bingo d.o.o. Tuzla, kao i mišljenje po zahtjevu "Hifa – Oil" d.o.o. Tešanj, a takođe u vezi sa obavezom prijave koncentracije.
Facebook Twitter Print