Kompanije i tržišta
Protekla godina je za NLB d.d. Sarajevo bila godina rasta
31.5.2020 05:46 | Indikator.ba
Za NLB Banku d.d. Sarajevo protekla godina bila je godina rasta u svim segmentima poslovanja.

- U 2019. godini, Banka je intenzivno radila na razvoju novih bankarskih usluga, kao i na poboljšanju korisničkog iskustva i dostupnosti banke svojim klijentima. Digitalno bankarstvo je bilo u fokusu banke, a period pandemije koronavirusa je potvrdio našu opredjeljenost da klijentima učinimo bankarske usluge jednostavnim i dostupnim koristeći kanale online bankarstva, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke na Skupštini dioničara Banke krajem sedmice na kojoj su usvojeni poslovni i finansijski izvještaj Banke sa izvještajima internog i vanjskog revizora za 2019. godinu, kao i odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i rasporedu dobiti.

U 2019. godini, NLB Banka d.d., Sarajevo ostvarila je neto dobit u iznosu od 18,6 miliona KM i neto dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja u iznosu od 25,3 miliona KM.
Banka je zabilježila snažan rast neto nekamatnog prihoda od 17% u odnosu na 2018. Ukupna aktiva Banke porasla je za 8%, sa rastom neto kredita od 11% i rastom depozita od 9% nebankarskom sektoru.
Omjer loših kredita je dodatno smanjen na 3,3%. Neto krediti pravnim osobama porasli su za 15%.

U periodu koji slijedi, Banka će kontinuirano raditi na korištenju svih prednosti koje donosi informaciona tehnologija, s ciljem modernizacije i pojednostavljivanja usluga koje nudi, osluškivajući potrebe klijenata i nudeći kompletna rješenja u skladu sa novonastalim oklonostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa.
Facebook Twitter Print