Tržište kapitala
Budžet likvidan: Federacija otkazala aukciju od 50 miliona KM
28.6.2020 06:02 | Indikator.ba
Federacija BiH otkazala je aukciju tromjesečnih trezorskih zapisa koja je bila planirana za 7. juli 2020. godine u iznosu od 50 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

- Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i zbog toga smanjene potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija odlučilo je da otkaže aukciju trezorskih zapisa planiranu za 7.7.2020. godine, navodi se u obrazloženju.

Prema usvojenom Budžetu, potrebe za zaduživanjem Vlade FBiH na domaćem tržištu iznose 820 miliona KM.

Vlada je planirala zaduženje trezorskim zapisima i obveznicama u II kvartalu 2020. godine u iznosu od 240 miliona KM, a u trećem kvartalu u iznosu od 290 miliona KM. Kalendar aukcija za četvrti kvatal treba biti objavljen u septembru.
Do sada je u drugom kvartalu realizovano zaduživanje u vrijednosti 140 miliona KM.

U maju se Federacija BiH zadužila 7-godišnjim obveznicama za 20 miliona KM i tromjesečnim zapisima za 60 miliona KM.
U junu su također dosad bile dvije eukcije, jedna sa emisijom obveznica s rokom dospjeća pet godina za 30 miliona KM, a druga s rokom dospjeća 15 godina u iznosu od 30 miliona KM. Potonja aukcija bila je aukcija s najvećim rokom dospjeća ikada na tržištu dužničkih vrijednosnih papira BiH.

Federalno ministarstvo finansija pomjerilo je planirani datum emisije godišnjih trezorskih zapisa koja je trebalo da bude održana 16. juna u vrijednosti 50 miliona.
Novi datum aukcije je 30. juni 2020. godine.

Dug Federacije BiH po vrijednosnim papirima iznosio je sa 31. martom 2020. godine 711,5 miliona KM. Dug po trezorskim zapisima bio je 20 miliona KM, a dug po trezorskim obveznicama 540 miliona. Ostatak duga čine dug po obveznicama ratnih potraživanja u iznosu od 149,7 miliona KM, te dug po obveznicama stare devizne štednje u iznosu od 1,8 miliona KM.
Facebook Twitter Print