Kompanije i tržišta
Posao opremanja novog centra za komunalne usluge Eko Techu
29.6.2020 12:56 | Indikator.ba
Novi centar za komunalne usluge u Sarajevu gradit će se na Dobrinji, a posao adaptacije i opremanja poslovnog prostora za taj centar trebalo bi da radi Eko Tech d.o.o. Sarajevo.

Ova firma pobijedila je tenderu za izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnog prostora u ulici Dobrinjske brigade u kojem će biti smješten novi centar za komunalne usluge.

Vrijednost nabavke je 157.716 KM sa uručanutam PDV-om.

Osim Eko Techa ponude su dostavili i Kolinvest d.o.o. Sarajevo, Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo i Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

OKI Upravitelj nije ispunjavo kvalifikacioni uslove da je opremljen neophodnom opremom za obavljanje radova, te je njegova ponuda odbačena, dok su preostale tri ponude koje ispunjavanju formalno-pravne usluge bile skuplje, navodi se u odluci komisije Općine Nove Grad.

Nakon održane e-aukcije utvrđena je rang-lista ponuđača prema kojoj je Eko Tech ponudio cijenu od 134.800 KM bez PDV-a, Kolinvest 135.000 KM bez PDV-a, a Dinalsa 160.306,23 KM bez PDV-a.

Ugovor za odabranim ponuđačem bit će potpisan nakon isteka roka za žalbe.
Facebook Twitter Print