Menadžment
Bonusi za članove Uprave Sberbank a.d. Banja Luka
30.6.2020 05:57 | Indikator.ba
Skupština akcionara Sberbank Banja Luka, održana 29. juna, donijela je odluku o isplati varijabilnih naknada (bonusa) članovima Uprave za poslovnu 2019. godinu.
Bonusi su odobreni predsjedniku Uprave Aleksandru Kesiću i članovima Uprave Sandru Mihajloviću i Slobodanu Zriliću.

Bonusi će, kako se navodi u odluci, biti isplaćeni u pojedinačnim bruto iznosima (sa uključenim troškovima poreza i doprinosa) na način da će 60 posto varijabilnih naknada za poslovnu 2019. godinu, zajedno sa odgođenim a neisplaćenim dijelovima varijabilnih naknada za odgovarajuće prethodne poslovne godine biti isplaćeno u 2020. godini, dok će preostalih 40 posto pripadajućih, a neisplaćenih odgođenih dijelova varijabilnih naknada za poslovnu 2019. godinu biti isplaćeno u periodu od narednih pet godina u jednakim godišnjim iznosima.

Skupština banke donijela je odluku i odobrenju isplate varijabilnih naknada zaposlenima u banci za poslovnu 2019. godinu.

Takođe, donesena je odluka o raspdojeli dobiti koja je u fiskalnoj 2019. godini iznosila 7,06 miliona KM.
Prema odluci, u korist zadržane dobiti raspoređeno je 6,7 miliona KM, a ostatak od 353 hiljade KM izdvojeno je u zakonske rezerve.
Facebook Twitter Print