Politika i društvo
Od 1. jula jeftiniji roming u zemljama Zapadnog Balkana
30.6.2020 11:14 | Indikator.ba
Od 1. jula počinje da se primjenjuje sljedeći korak u smanjenju cijena roming usluga u državama Zapadnog Balkana. U ovom koraku biće smanjene dodatne naknade za uslugu dolaznih poziva iz regiona i uslugu prenosa podataka-pristupa internetu, podsjećaju iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u Crnoj Gori (EKIP).

Kako ističu, dodatna naknada za uslugu dolaznih poziva biće smanjenja sa 4 centa/min na 2,5 centi/min, odnosno za 37,5%.

Dodatna naknada za uslugu prenosa podataka biće smanjena sa 2,5 centi/MB na 1,5 centi/MB, odnosno za 40 procenata.

- Cijene ostalih regulisanih maloprodajnih roming usluga u državama Zapadnog Balkana će ostati nepromijenjene u odnosu na trenutno važeće cijene. Cijene roming usluge dolaznih poziva iz regiona za korisnike svih operatora u Crnoj Gori, kada uslugu rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana će iznositi maksimalno 3,03 centa/min sa PDV - ističu iz EKIP-a.

Cijene roming usluge prenosa podataka kada se usluge rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana će iznositi maksimalno 1,91 cent/MB za korisnike Crnogorskog Telekoma, 1,96 centi/MB za korisnike Telenora, odnosno od 1,82 centa/MB do 21,78 centi/MB, u zavisnosti od korisničkog paketa koji se koristi, za korisnike m:tela.

- Prethodno navedene cijene regulisanih maloprodajnih roming usluga će važiti do 1. jula 2021. godine, kada će se roming usluge za korisnike u državama Zapadnog Balkana naplaćivati kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži - dodaju oni.

Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je zaključen 4. aprila 2019. godine u Beogradu između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Republike Albanije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Kosova.

Prvi korak u smanjenju cijena roming usluga je primijenjen 1. jula prošle godine.

- Pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, u skladu sa Sporazumom i Odlukom Agencije, koji se primjenjuju od 1. jula prošle godine, operatori mogu korisnicima rominga da ponude da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga. Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roaming usluga od ovih koje su određene Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga i Odlukom Agencije, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega - navode oni.

Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne cijene roming usluga obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika.
Facebook Twitter Print