Politika i društvo
Banke imaju rok do 10. augusta da se prijave za program garancija
29.7.2020 12:38 | Indikator.ba
Razvojna banka Federacije BiH objavila je javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH (GFBiH).

Kako bi postali partnerska institucija u okviru instrumenata GF FBiH, komercijalne banke trebaju podnijeti aplikaciju.

Uspostava GF FBiH je dio paketa mjera za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom koronavirusa. Cilj kreditno-garantnih programa je da se poboljša pristup finansiranja za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. U okviru kreditno-garantnih programa Razvojna banka FBiH daje garancije odabranim komercijalnim bankama, koristeći sredstva osigurana od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ostale izvore finansiranja.

Poziv za iskazivanje interesa je ograničen na komercijalne banke registrovane u Federaciji BiH kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvolu za rad.

Prijava komercijalnih banaka trebaju biti dostavljene najkasnije do 10. augusta 2020. godine do 20 sati.

Inicijalna sredstava osigurana u Garancijskom fondu iznose 80 miliona KM, ali je Vlada Federacije BiH kroz rebalans budžeta iznašla dodatnih 20 miliona KM, čime je cifra za garancije povećana na 100 miliona KM.

Vlada FBiH preuzima 50 posto rizika s komercijanim bankama, a kreditima će biti dostupna sredstva za tekuću likvidnost, održavanje proizvodnje i broja zaposlenih, te za završetak započetih investicija i novo zapošljavanje.

Garantni potencijal je peterostruko veći i očekuje se da će iznositi 500 miliona KM.
Facebook Twitter Print