Ekonomija
Metalnu i elektro industriju osim pandemije pogađa i nezaštićeno tržište
29.7.2020 13:02 | Indikator.ba
Podaci o izvozu, uvozu, broju radnika, stanju grana metalske i elektro industrije pokazuju negativan uticaj pandemije korona virusa u protekla četiri mjeseca, zaključili su članovi Udruženja metalne i elektro industrije Privredne/Gospodarske komore FBIH, koje je 28. jula održalo sjednicu.

Posmatrajući grane metalne i elektro industrije FBiH, za šest mjeseci 2020. u odnosu na isti period 2019. godine, može se kazati da su - Metali i njihovi proizvodi imali pad od 34,99%, - Mašine, aparati, meh.uređaji, kotlovi, med.instrum, nukl.reaktori; dijelovi imali pad od 14,32%, - Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, imali rast od 1,97%, -Vozila i njihovi dijelovi, pad od 19,68%, dok su - Oružje i municija; njihovi dijelovi imali rast od 9,28%.

U prerađivačkoj industriji FBiH, broj radnika na kraju aprila 2020. godine je iznosio 100.480 i za 5.905 radnika je manji u odnosu na kraj 2019. godine.
Na kraju aprila 2020. godine u MES FBiH radilo je 29.769 radnika i za 1.525 radnika je manje nego zadnjeg dana 2019. godine.

Imajući u vidu da će corona virus i u narednom periodu imati svoj negativan uticaj, utvrđene su aktivnosti Udruženja i Komore, koje će se u formi prijedloga, inicijativa i zahtjeva dostaviti nadležnima. Od realizacije prijedloga, zavisi dalja sudbina ovog ali i drugih sektora prerađivačke industrije.

Na sjednici je ukazano da postoji šansa da se i u ovako teškim uslovima krene naprijed, prvenstveno oslanjajući se na vlastite resurse, radeći na konkurentnosti i koristeći blizinu EU.

Industrija čelika u BiH, okupljena kroz sve nivoe komorskog sistema u BiH, godinama upozorava na nezaštićenost domaćeg tržišta, prilikom uvoza i plasmana nesigurnih proizvoda lošeg kvaliteta.
Poznato je da su od EU uvedene ograničavajuće kvote za uvoz čelika iz zemalja izvan EU, uključujući i BiH, nakon toga je Kosovo uvelo 100 postotne carine i prije nekoliko dana je Vlada Republike Srbije pokrenula postupak uvođenja mjera za zaštitu od prekomjernog uvoza rebrastog betonskog čelika. Sve ove aktivnosti su domaće proizvođače čelika dovele u težak položaj, o čemu je Privredna/Gospodarska komora više puta upozoravala nadležne, dok sa druge strane, u BiH se uvoze sirovine i proizvodi koji ne podliježu provjeri kvaliteta.

Kada je u pitanju Grupacija automobilske industrije, koja radi u sastavu Udruženja metalne i elektro industrije, kompanije okupljene u Grupaciju su ukazale na pozitivne efekte Projekta razvoja automobilske industrije, tražeći da se aktivnosti na projektu, kao i rad Ureda u Wolfsburgu nastave, te da se intenziviraju promotivne aktivnosti u zemljama EU, kako bi bh. automobilska industrija nastavila rast koji je imala prije pandemije corona virusa.
Facebook Twitter Print