Menadžment
Novi četverogodišnji mandat za Upravu UniCredit bank a.d. Banja Luka
31.7.2020 13:20 | Indikator.ba
Nadzorni odbor UniCredit bank a.d. Banjaluka imenovao je na novi četverogodišnji mandat predsjednika Uprave Gordana Pehara, člana Uprave za pofršku poslovanju Tsvetelina Teyova Micheva, te člana Uprave za korporativno i investiciono bankarstvo i maloprodaju Slađana Stanića.

Imenovna su i dva nova člana Uprave Jasminka Bajić, na mjesto člana Uprave za upravljanje finansijama, i Dragana Janjić na poziciju člana Uprave za upravljanje rizicima.

Prethodno je Siniša Adžić, član Uprave banke, zadužen za korporativno i investiciono bankarstvo i maloprodaju, razriješen radi preuzimanja nove funkcije unutar UniCredit grupe, i to zaključno sa 30. junom 2020.
Isto se dogodiolo i sa Nevenom Nikše, članom Uprave za finansije, koja je razriješena sa 31. majem 2020. godine.

Novi mandat predsjednika i članova Uprave počinje od 1. avgusta 2020. godine.

Facebook Twitter Print