Tržište kapitala
GP Tomić d.o.o. Bijeljina postao peti najveći akcionar ZTC Banja Vrućica Teslić
7.8.2020 04:44 | Indikator.ba
Preduzeće GP Tomić d.o.o., koje je krajem jula ušlo u vlasništvo ZTC Banja Vrućica, sada je povećalo udio u banjsko-lječilišnoj kompaniji.

Preduzeće GP Tomić je svoj udio od 1,8 posto uvećalo na 7,35 posto i postalo peti najveći akcionar ZTC Banja Vrućica.

GP Tomić došao je do ovog udjela nakon nekoliko kupovina akcija ZTC Banja Vrućica na Banjalučkoj berzi, uključujući i blok posao od 31. jula u vrijednosti 868 hiljada KM.

GP Tomić je građevinsko preduzeće osnovano 2002. godine, a njegov osnivač prema podacima iz Poslovnog registra RS je Desanka Tomić.

Sloboprom Lončari i dalje je najveći akcionar ZTC Banja Vrućica sa udjelom od 25,52 posto, a slijede Raiffeisen bank d.d. BiH (kastodi račun) 14,67 posto, DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund sa 9,99 posto, PREF a.d. Banja Luka sa 9,0 posto.Facebook Twitter Print