Politika i društvo
Prvi korak ka razvoju sektora elektromobilnosti u Federaciji BiH
10.8.2020 12:05 | Indikator.ba
Usvojeni zaključak Odbora za energetiku rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o izradi strategije prvi je korak u razvoju sektora elektromobilnosti u Federaciji, saopćeno je iz Privredne/Gospodarske komore i Udruženja za elektromobilnost.

Sa sjednice Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću i ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Nerminu Džindiću upućen je zaključak u kojem se od Vlade FBiH traži da u plan svojih aktivnosti uvrsti i izradu strategije za razvoj elektromobilnosti u FBiH sa planom aktivnosti njene realizacije.

Obrazloženje je da elektromobilnost kao trend nije na adekvatan način prepoznata i njen razvoj u FBiH opterećen je potrebom izrade ili izmjena regulative koja je trenutno na snazi.

U raspravi o sektoru elektromobilnosti Udruženje je iniciralo uspostavu regulatornog okvira i donošenje strateških dokumenata iz domena elektromobilnosti uz posebnu pažnju na definisanje uslova za pružanje usluga punjenja električnih vozila, tehničkih zahtjeva za punionice i tehničkih uslova za priključenje punionica na elektroenergetsku mrežu.

S ciljem poticanja nabavke električnih vozila za javne i privatne potrebe, te izgradnje javnih punionica, predloženo je da se kroz javne konkurse Fonda za zaštitu okoliša FBiH razmotri mogućnost izmjene Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila.

Dodatno su u ime Udruženja za elektromobilnost i Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBiH tražene informacije o statusu Prijedloga odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih vozila, upućenog Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz iniciranje aktuelizacije ranije započetih aktivnosti iz ovog domena.

Akcenat je upućen prema nadležnim ministarstvima za oblast građenja i prostornog planiranja na nivou FBiH i kantonalnim nivoima u pojednostavljenju postupaka gradnje punionica za električna vozila u smislu definisanja punionice kao jednostavne građevine za koju nije potrebno odobrenje za građenje, i/ili kao opreme čije postavljanje predstavlja dopunu građevine (parkinga) koja je u skladu s njenom namjenom.

Ovaj prijedlog upućen je obzirom da predstavlja veliku kočnicu u izgradnji punionica za električna vozila, jer je za njihovu izgradnju, prema trenutnoj zakonskoj regulativi potrebno ishodovanje građevinske dozvole, što usložnjava proceduru i postupak izgradnje.

Također, kod nadležnih ustanova i Zavoda za planiranje inicirano je da se kroz prostorne planove svih nivoa obradi i aspekt infrastrukture za punjenje električnih vozila, odnosno planiranja prostora za električna vozila i punionice za njihovo punjenje prilikom izgradnje stambenih i drugih objekata.
Facebook Twitter Print