Život i umjetnost
Direktori ne vjeruju da se zaposleni koji rade od kuće "ubijaju od posla"
10.8.2020 14:41 | Indikator.ba
Većina menadžera u svijetu je izrazila veoma negativan stav prema učincima zaposlenih koji rade od kuće. Mnogi od njih svakodnevno provjeravaju svoje radnike i sumnjaju u njihovu motivaciju ali i sposobnosti da kvalitetno rade u novim uslovima.
Zaposleni se najviše žale na očekivanja šefova da stalno budu na raspolaganju. Kažu da se kod takozvanog "rada od kuće" više ne zna šta je posao a šta kuća, odnosno pravo na privatni život.

Više od 40% menadžera u svijetu je izrazilo sumnju da u uslovima masovnog rada na daljinu mogu efikasno da upravljaju radnicima, dok je skoro 60% direktora ocijenilo da zaposleni koji rade od kuće imaju slabiji učinak nego kada posao obavljaju u kancelariji.

Preko dvije trećine njih je skeptično da zaposleni koji rade "na daljinu" mogu da ostanu dugoročno motivisani, a više od četvrtine smatra da njihovi radnici nemaju potrebne vještine za kvalitetan rad od kuće.

Štaviše, skoro jedna trećina direktora je kontrolisala zaposlene kako obvaljaju posao u kućnim uslovima, pokazuje istraživanje koje je časopis "Harvard Business Review" sproveo među više od 1.200 menadžera u 24 zemlje, prenosi magazin Biznis i finansije.

U istraživanju se zaključuje da za razliku od tehnoloških kompanija i dobrog dijela medija koji rad od kuće "dižu u nebesa", većina direktora koji posluju u različitim industrijama ima vrlo negativan stav o učincima ovakvog načina poslovanja.

Zbog osjećaja da gube kontrolu nad tim koliko i kako zaposleni rade kada nisu u kancelariji, mnogi direktori vrše dodatni pritisak na zaposlene. To radnicima čini posao još stresnijim, dok se i sami bore da se prilagode potpuno novoj situaciji i usklade poslovne i privatne obaveze.

Zanimljivo je da čak i menadžeri koji imaju više iskustva sa ovakvim načinom rada, odnosno rade u industrijama gdje je rad od kuće bio zastupljeniji i prije pojave pandemije – većinom nisu zadovoljni učincima svojih zaposlenih. Pri tom, "nevjernih Toma" je mnogo više među muškarcima, nego među ženama koje zauzimaju rukovodeće pozicije.

Istraživanje je pokazalo i da su prema zaposlenima nepovjerljiviji mlađi menadžeri, posebno oni ispod 30 godina starosti, kao i da njima mnogo više nedostaje samopouzdanja da mogu efikasno da upravljaju procesima za koje su zaduženi.

S druge strane, preko polovine anketiranih radnika se izjasnilo da ih njihovi direktori pojačano, ili stalno provjeravaju koliko i kako rade od kuće. Više od trećine je izjavilo da njihovi pretpostavljeni otvoreno sumnaju u njihove sposobnosti da kvalitetno obavljaju svoje radne zadatke kada nisu u kancelariji.

Ipak, najveći broj anketiranih radnika je izjavio da im kod rada "na daljinu" najviše smeta to što njihovi šefovi očekuju "da stalno budu na raspolaganju" u bilo koje doba.

Za razliku od direktora, njihovo viđenje radnog učinka je potpuno suprotno – kažu da rade mnogo više nego u kancelariji i da se kod takozvanog "rada od kuće" više ne zna šta je posao a šta kuća, odnosno pravo na privatni život.
Facebook Twitter Print