Tržište kapitala
Branko Kecman želi povećati udio u Advantis Brokeru do 50 posto
10.8.2020 16:23 | Indikator.ba
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je Branku Kecmanu saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu Brokersko – dilerskog društva Advantis broker a.d. Banja Luka u iznosu do 50 posto osnovnog kapitala, izvještava Indikator.ba.

Kecman, aktuelni direktor Advantis brokera, u ovom društvu trenutno ima
4,4995% akcija sa pravom glasa.

On namjerava steći između 33% i 50% akcija Advantis brokera što će mu omogućiti značajan uticaj nad poslovanjem ovog društva.

- Cijeneći dosadašnji rad podnosioca zahtjeva na poziciji direktora Advantis broker a.d. Banja Luka od 04.12.2011. godine i na poziciji investicionog menadžera u istom društvu od 05.03.2007. godine do 05.03.2015. godine, te od 12.07.2018. godine do danas i dostavljenu dokumentaciju, te na osnovu intervjua koji su sa Brankom Kecmanom obavili članovi Komisije, utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ima odgovarajuću reputaciju i iskustvo za sticanje kvalifikovanog učešća, te da je podoban i pouzdan a finansijski položaj je takav da da se može pretpostaviti da neće imati negativan uticaj na poslovanje brokersko-dilerskog društva, navodi se u rješenju Komisije.

Prema podacima iz Poslovnog registra RS, uz Branka Kecmana, osnivači Advantis Brokera su još Zoran Došen i Velimir Zdjelar.
Facebook Twitter Print