Ekonomija
Tržište osiguranja još uvijek u padu u odnosu na prošlu godinu
12.8.2020 06:16 | Indikator.ba
Ukupna premija koju su ostvarila osiguravajuća društva koja posluju u Federaciji BiH, uključujući i ona koja imaju sjedište u Republici Srpskoj, i dalje bilježi pad u odnosu na prošlu godinu, izvještajava Indikator.ba.

Zaračunata premija za period januar-juli 2020. godine iznosila je 307,4 miliona KM, što je za 3 posto manje nego u istom periodu prošle godine.

Pad premije veći je u segmentu životnih osiguranja gdje je iznosio 5,7 posto, sa ukupnom premijom koja je zaključno sa julom imala vrijednost od 62,4 miliona KM, za razliku od 66,2 miliona KM lani.

Pad u segmentu neživotnih osguranja bio je 2,3 posto, a ukupna zaračunata premija iznosila je 245,0 miliona KM, nakon 250,7 miliona KM u sedam mjeseci prošle godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja - osiguranje od autoodgovornosti za motorna vozila - imala je pad od 0,7 posto, dok je najveći pad zbilježen kod osiguranja kredita 68,5 posto.

Najveći rast imale su premije osiguranja zračnih letjelica sa indeksom od 2225,8 posto, ali je riječ o malim iznosima - sa 244 KM lani premija je ove godine porasla na 5.431 KM.

Deset od 21 društva koje posluje na tržištu Federacije BiH imalo je rast premije za period januar-juli 2020. Od pet društva sa sjedištem u FBiH koja su bila u "zelenom", najviše je napredovalo Triglav osiguranje sa rastom od 18,1 posto na 33,4 miliona KM. Istovremeno, najveći pad imalo je Croatia osiguranje, od 27,5 posto, na 23,6 miliona KM premije, sa 32,6 miliona KM godinu ranije.

Od društava iz RS najviše je raslo Euros osiguranje 50,8 posto, ali je njegova premija tek premašila vrijednost od 1 milion KM.

Sarajevo osiguranje je lider na tržištu sa premijom od 40,6 miliona KM, a slijede Adriatic osiguranje sa 39,8 miliona KM i Euroherc osiguranje sa 36,7 miliona KM premije.

Među tržištima sa sjedištem u Republici Srpskoj i dalje najbolje posluje VIG osiguranje sa premijom od 8,0 miliona KM, a slijedi Aura osiguranje sa 5,0 miliona KM.
Facebook Twitter Print