Tržište kapitala
Nova banka ide u dokapitalizaciju vrijednu 30 miliona KM
16.9.2020 12:29 | Indikator.ba
Nova banka a.d. Banja Luka predviđa dokapitalizaciju vrijednu 30 miliona KM, sadržano je u prijedlogu odluke za Skupštinu akcioanra koja je zakazana za 1. oktobar 2020. godine.

Cilj prikupljanja novčanih sredstava iz emisije akcija je povećanje osnovnog kapitala i stope regulatornog kapitala u skladu sa Strateškim planom Banke.

Predviđeno je da banka emituje 30.000.000 običnih redovnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 01.12.2020. godine, imat će pravo preče kupovine akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Banke.

Prodajna cijena akcija za akcionare koji koriste pravo preče kupovine bit će 0,50 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena.

Emisija će biti uspješna ako bude upisano i uplaćeno najmanje 60% ukupnog broja akcija.

Akcije koje bude emitovala Banka će uključiti u obračun (redovnog) osnovog kapitala, u skladu sa članom 22. Odluke o izračunavanju kapitala banaka.

Danas je akcijama Nove banke trgovano po cijeni od 0,525 KM po akciji.
Facebook Twitter Print