Ekonomija
DEP: BiH će imati veći pad BDP-a nego u vrijeme krize 2009.
17.9.2020 05:52 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina bi u drugom kvartalu 2020. godine mogla zabilježiti značajan pad BDP-a, čak i višu stopu pada ekonomske aktivnosti u odnosu na globalnu finansijsku krizu iz 2009. godine, prognozira Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Na ovaj zaključak Direkciju navode negativni trendovi u okviru privatne potrošnje, investicija i vanjskotrgovinske razmjene.

Trenutno raspoloživi kratkoročni pokazatelji za period januar-maj 2020. godine pokazuju da je Bosna i Hercegovina zabilježila pad fizičkog obima industrijske proizvodnje od gotovo 9%, pri čemu je pad izvozno orijentirane prerađivačke industrije iznosio 13,8%.

- Ovaj pad proizvodnje u kombinaciji sa efektom izuzetno oslabljene izvozne tražnje usljed totalnog lockdown-a ( Covid 19) doveo je do pada ukupne vanjskorgovinske robne razmjene za skoro 20%, pri čemu su stope pada izvoza i uvoza roba iznosile 16% odnosno 19,2%. Ova negativna kretanja u okviru agregatne ponude Bosne i Hercegovine veoma negativno su se odrazila na agregatnu tražnju u periodu januar-maj 2020. godine, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje.

Takođe, pad broja zaposlenih u aprilu od 1,7%, smanjen priliv doznaka građana iz inostranstva, kao i pad prometa u okviru maloprodaje od 7%, te uvoza roba široke potrošnje (trajnih i netrajnih) od oko 18% u periodu januar-maj 2020. godine nedvojbeno ukazuju na drastičan pad privatne potrošnje u Bosni i Hercegovini u K2 2020. godine.

S druge strane, podaci iz domena javnih finansija za period januar-maj 2020. godine u okviru kojih je došlo do sada neviđenog pada pihoda od indirektnih poreza od oko 10% pri čemu su stope pada u aprilu i maju iznosile 20% odnosno 30% potvrđuje pad privatne potrošnje u Bosni i Hercgovini.

- Novonastale okolnosti usljed pandemije virusa Covid-19 zahtijevale su pojačan angažman institucija u Bosni i Hercegovini kroz povećanje izdataka za zaštitu javnog zdravstva i saniranje ekonomskih posljedica krize što će nesumnjivo dovesti i do povećanja javne potrošnje. Međutim ovo povećanje nije ni izbliza dovoljno da bi se iskompenzirali gubici nastali u okviru privatne potrošnje, tako da se u drugom kvatalu očekuje pad finalne potrošnje ( učešće
finalne potrošnje u BDP-u oko 90%) što u biti implicitno ukazuje na pad BDP-a u drugom kvartalu 2020. godine, zaključuju u DEP-u.

Iz Direkcije podsjećaju da je BIH u prvom kvartalu ostvarila rast od 2,0% u odnosu na isti period prethodne godine, što djeluje prilično iznenađujuće ako se uzme u obzir trend usporavanja ekonomske aktivnosti iz prošle godine, kao i izbijanje globalne pandemije virusa Covid 19 koje je zvanično proglašena tokom marta 2020. godine.

Ekonomski rast, prema podacima Agencije za statistiku BiH ostvaren je isključivo zahvaljujući rastu domaće tražnje odnosno povećanju privatne i u manjoj mjeri javne potrošnje, dok su bruto investicije ostvarile pad u odnosu na isti period prethodne godine.
Facebook Twitter Print