Politika i društvo
U BiH u prošloj godini prijavljena 44 patenta
16.10.2020 05:38 | Indikator.ba
Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u 2019. godini podnesene su 44 patentne prijave, od čega su 34 prijave domaćih a 10 prijava stranih prijavitelja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja sve su prijave fizičkih osoba, dok su kod stranih prijavitelja fizičke osobe prijavile 30%, a pravne osobe 70% prijava.

U 2019. godini priznato je 6 patenata u nacionalnom postupku, od čega je 1 domaći prijavitelj i 5 stranih.

Prema porijeklu prijavljenih stranih patenata, najviše je bilo iz SAD-a (30%).
Prema porijeklu priznatih stranih patenata je najviše bilo iz Švicarske (40%) i SAD-a (40%).

Prema klasifikaciji, u 2019. godini je najveći udio patentnih prijava u području "Svakodnevne životne potrepštine" (21,5%), dok je najveći udio priznatih patenata bio u području "Hemija; Metalurgija" (34,5%) i "Svakodnevne životne potrepštine" (31%).

Nacionalni registar na dan 30.06.2020. sadržavao je 266 važećih patenata.
Facebook Twitter Print