Tržište kapitala
MG Mind objavio ponudu za preuzimanje Nove banke
23.10.2020 13:03 | Indikator.ba
Nakon što je dobilo odobrenje od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske preduzeće MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad objavilo je ponude za preuzimanje Nove banke a.d. Banja Luka.

MG Mind je vlasnik 64,54 posto akcija Nove banke i u ponudi za preuzimanje djelovat će samostalno.

Za svaku akciju koja je predmet ponuder MG Mind se obavezao da će platitili 0,5 KM. Za operaciju preuzimanja MG Mind je osigurao novčana sreddstva u iznosu od 23.869.195 KM kod UniCredit banke kao depozit za plaćanje deponovanih akcija.

MG Mind ispunio je zakonsku obavezu objave ponude za preuzimanje nakon što je premašio vlasnički udio od 30 posto akcija u Novoj banci.

MG Mind je ranije imao 29,8 posto akcija u Novoj banci da bi početkom oktobra kroz deset transakcija otkupio udjele kompanija Ban Gradnja, Respect Plus, Legend Istočna Ilidža, N Sport Beograd, Vladimir Kapor d.o.o. Pale, New Concept Banja Luka i Gas Petrol Mrkonjić Grad za 24 miliona KM.

U ponudi za preuzimanje navodi se da nije planirana promjena sjedišta Banke. Kada je riječ o mjestima/lokacijama na kojima Banka obavlja registrovanu djelatnost (ukupno 66 organizacionih jedinica, rasporostranjenih širom Bosne i Hercegovine), odluku o njihovom daljem radu, odnosno mogućem zatvaranju će donositi Uprava Banke, a na bazi izvještaja o njihovoj profitabilnosti.
- Uprava Banke će donositi odluke i o otvaranju novih organizacionih jedinica, ukoliko analize tržišta pokažu da na nekoj lokaciji/gradu postoji potencijal koji Banka može iskoristiti. A priori, nije planirano zatvaranje postojećih organizacionih jedinica, navodi se, između ostalog.

Dodaje se i da preuzimanje ni na koji način neće imati negativan uticaj na prava i status radnika Nove banke AD Banja Luka, odnosno nema za cilj promjenu politike zapošljavanja i radnopravnog statusa radnika Banke.

Facebook Twitter Print