Politika i društvo
Vlada FBiH omogućila BH Telecomu i HT Mostar da potpišu kolektivne ugovore
23.10.2020 16:43 | Indikator.ba
Federalna vlada je na današnjoj 186. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije BiH od 29.7.2020. godine.

U ovom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim kompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci.“

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9.10.2020. godine.

Sindikati BH Telecoma i HT Mostar najavili su prije nekoliko dana da će 26. oktobra organizirati štrajk jzbog nezaključenja granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH.

Facebook Twitter Print