Menadžment
Milan Božić direktor Banjalučke berze još pet godina
11.11.2020 07:49 | Indikator.ba
Milan Božić ponovo je imenovan za direktora Banjalučke berze, izvještava Indikator.ba.

Božić, koji je dugogodišnji direktor Banjalučke berze, a kojemu je mandat istekao 28. septembra, dobio je nakon provedenog javnog konkursa saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti za novi mandat koji traje pet godina.

- Nakon razmatranja dostavljenog zahtjeva utvrđeno je da imenovani ima visoku stručnu spremu naučnog stepena magistra ekonomskih nauka, da je od 13.06.2001. godine do danas zaposlen na Berzi na mjestu direktora, da je izabran na osnovu provedenog javnog konkursa objavljenog na internet stranici Berze 15.09.2020. godine čime su ispunjeni uslovi za imenovanje za direktora Berze, navodi se u rješenju Komisija za hartije od vrijednosti RS.

Nakon što je Upravni odbor Banjalučke berze raspisao konkurs za izbor direktora Berze sredinom septembra, na sastanku Konkursne komisije 28. septembra 2020. godine konstatovano da je Milan Božić kao kandidat dostavio urednu dokumentaciju uz prijavu i da ispunjava uslove za obavljanje funkcije na koju se prijavio. Narednog dana, 29. septembra, donesena je odluka o njegovom imenovanju za direktora.

Potvrda imenovanje stigla je od Komisije za hartije od vrijednosti koja je na sjednici održanoj 5. novembra dala saglanost za Božićevo imenovanje.
Facebook Twitter Print