Ekonomija
Covid-19 kriza najviše pogađa mikro preduzeća od 1 do 5 zaposlenih
17.11.2020 08:04 | Indikator.ba
Procjena je da će segment mikro preduzeća od 1 do 5 zaposlenih biti najviše izložen negativnim posljedicama COVID-19 krize, naročito ako se uzme u obzir da dosta mikro preduzeća djeluje u oblastima ugostiteljstva, turizma i drugim
uslužnim djelatnostima, navodi se u istraživanju Ccentra za politike i upravljanje pod nazivom "Uloga i položaj mikro biznisa u BiH u svjetlu pandemije COVID - 19".

- Nepovoljan odnos duga i kapitala će vjerovatno značajan dio mikro preduzeća natjerati da se još više zadužuje, ili da otpušta dio radne snage, a u najgorem slučaju da obustavi poslovanje. Što se tiče obrtnika i predstavnika neformalne ekonomije, oni će se osloniti na pregovore sa mikrokreditnim organizacijama, sa ciljem održavanja svojih biznisa, navodi se u istraživanju.

Ukupan broj mikro biznisa u BiH se smanjio sa 22.003 u 2015. godini na 21.003 u 2019. godini. Učešće mikro preduzeća u ukupnom broju preduzeća se smanjilo sa 71,23% u 2015. godini na 63,39% u 2019. godini. Nekoliko je mogućih uzroka smanjenja broja mikro preduzeća kao što su prestanak aktivnosti ili njihovo prerastanje u preduzeća sa većim brojem zaposlenih.
U 2015. godini ukupan broj zaposlenih u mikro preduzećima iznosio je 65.963 i smanjen je na 65.397 u 2019. godini.

Konzervativna procjena broja aktivnih freelancera u BiH je oko 8.000 osoba, prema navodima iz istraživanja.
- Procjenjujemo da njihov ukupan godišnji neto prihod iznosi 90,7 miliona KM, te da plaćaju porez na dohodak i doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu 10,8 miliona KM, dodaje se.
Facebook Twitter Print