Tržište kapitala
Promet dionicama ŽGP vrijedan 290 hiljada KM
17.11.2020 14:59 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50.583.507,06 KM u sklopu 28 transakcija.

Održana je 67. aukcija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. Metodom višestrukih cijena upisano je ukupno 5.000 trezorskih zapisa po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni 99,9881 uz kamatnu stopu 0,024 %, čime je za emitenta prikupljeno ukupno 49.994.058,50 KM.

Promet dionicama GP ŽGP d.d. Sarajevo iznosio je 289.999,30 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 2,69 KM, a što predstavlja pad cijene od 19,66 posto. Realizovano je sedam transakcija u kojima je prometovano 107.750 dionica.

Dionicama društva Teledigital d.d. Sarajevo prometovano je u iznosu od 130.900,00 KM, a kurs je iznosio 34,00 KM.

Dionice ASA banke registrovale su rast vrijednosti od 3,00 posto i dostigle su cijenu od 36,05 KM.

Srednji kurs i promet

BH Telecom d.d. Sarajevo 8,80/3.916,00
ASA Banka dd Sarajevo 36,05/40.772,55
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 9,51/9.424,41
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj 28,00/10.779,65
GP ŽGP dd Sarajevo 2,69/289.999,30
Hoteli Ilidža d.d. Ilidža 45,95/827,15
Trgovina BORAC d.d. Travnik 2,00/1.920,00
Teledigital d.d. Sarajevo 34,00/130.900,00
Šumaprojekt dd Sarajevo 6,68/100.868,00
ATP Spedicija dd Bugojno 0,50/41,50

Javne ponude - Javne ponude
Federacija BiH - Aukcija tz. zapisa 67 99,9881/49.994.058,50
Facebook Twitter Print