Politika i društvo
Šta sadrži "Zelena agenda" za Zapadni Balkan
20.11.2020 07:44 | Indikator.ba
Potpisivanjem Sofijske deklaracije o "Zelenoj agendi" za Zapadni Balkan, 10. novembra, zemlje regiona obavezale su se da će sprovoditi mjere u oblasti sprečavanja klimatskih promjena i zagađenja, razvoja energije, mobilnosti i cirkularne ekonomije kao i razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Prvi konkrentni koraci će biti podsticanje takse na emisiju ugljen-dioksida, razvoj tržišnih modela za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i postupno ukidanje subvencija za ugalj.

Ugovorne strane Energetske zajednice - Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, obavezale su se da će zajedno sa EU raditi na stvaranju klimatski neutralne Evrope do 2050. godine.

Neke od mjera koje će se primjenjivati su usklađivanje sa zakonom EU čiji je cilj klimatski neutralna Evropa do 2050. godine, definisanje energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. u skladu sa pravnim okvirom Energetske zajednice i pravnom tekovinom EU, kao i razvoj i primjena nacionalnih energetskih i klimatskih planova sa jasnim mjerama za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Nastaviće se usklađivanje sa sistemom za trgovanje emisijama EU (EU ETS), kao i uvođenje drugih modela za oporezivanje emisija, kako bi se promovisala dekarbonizacija u regionu.

Koraci ka primjeni "Zelene agende" uključuju i saradnju u pripremi procjene socio-ekonomskog uticaja dekarbonizacije na svaku zemlju i na nivou regiona u cilju pravedne tranzicije, razvoj energetske efikasnosti i njeno poboljšanje u svim sektorima kao i povećanje udjela obnovljivih izvora energije i obezbjeđivanje neophodnih uslova za investiranje.

Prema riječima premijera Sjeverne Makedonije, Zorana Zaeva, predsjedavajućeg na samitu u Sofiji, EU je ovim jasno naglasila svoju posvećenost Zapadnom Balkanu dodjeljivanjem devet milijardi grantova, što bi trebalo da poveća investicije za 20 milijardi eura.

Da podsjetimo, na Samitu u Sofiji, koji je okupio najviše državne predstavnike, 10. novembra je pored Deklaracije o "Zelenoj agendi" za Zapadni Balkan potpisana i Deklaracija lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu, koja treba da doprinesu ekonomskom rastu, ali i ekološkom razvoju regiona.
Facebook Twitter Print