Politika i društvo
Dopunski poziv bankama za učešće u kreditno-garantnim programima
20.11.2020 12:28 | Indikator.ba
Razvojna banka FBiH objavila je dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.

Razlog raspisivanja dopunskog javnog poziva je zainteresiranost banaka koje su iz određenih razloga propustile dostaviti traženu dokumentaciju i/ili su propustile blagovremeno podnijeti prijavu do 10.8.2020.godine na javni poziv koji je objavila Razvojna banka Federacije BiH 27.7.2020.godine.

Osim prethodno navedenog, razlozi za dopunski javni poziv vezani su i za to da garantni potencijal Garancijskog fonda iznosi 400.000.000 KM (na osnovu provedenog Javnog poziva u julu 2020. godine iskorišteno je 300.000.000 KM), kao i opći interes Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.

Prijave na dopunski poziv komercijalne banke treba da dostave najkasnije do 30. novembra 2020. godine do 16,00 sati.

O rezultatima izbora Razvojna banka Federacije BiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 7. decembra 2020. godine.
Facebook Twitter Print