Politika i društvo
"Pojas i put" mora ozeleniti kako bi ostao atraktivan Evropi u nastajanju
22.11.2020 07:09 | Indikator.ba
Preduzeća u Europi u nastajanju sve su više zainteresirana za ekološki prihvatljive i održive sektore kao područja za buduće investicije Inicijative pojasa i puta (BRI), iako su tradicionalni sektori povezani sa trgovinom, poput transporta i logistike, i dalje popularni.

Prema istraživanju koje je naručila međunarodna pravna firma CMS, gotovo jednaki udjeli ispitanika iz Srednje i Istočne Evrope (CEE) i Kine (49 posto i 48 posto) vide BRI mogućnosti u obnovljivoj energiji, dok oko trećina (32 posto ) ispitanika iz CEE planiraju aktivno ciljati takve mogućnosti.

Više od dvije trećine sudionika iz CEE i 84 posto kineskih ispitanika smatra da je važno da BRI projekti budu održivi i ekološki prihvatljivi, a mnogi se ispitanici slažu da bi ih poboljšanja u održivosti učinila spremnijima za sudjelovanje u takvim projektima.

Ovaj pomak prema "zelenim investicijama" odražava se opadanjem entuzijazma za BRI projekte koji se mogu smatrati manje zelenim. Iako je 24 posto ispitanika iz CEE ranije ciljalo na projekte konvencionalne energije, samo devet posto kaže da će to činiti u budućnosti. Nadalje, samo osam posto planira iskoristiti mogućnosti za naftu i plin u usporedbi s 20 posto koji su to činili u prošlosti.

Takozvani "tradicionalni" BRI sektori su područja koja i dalje privlače najviše interesa; gotovo tri četvrtine (73 posto) preduzeća iz CEE posmatra cestovne projekte kao jedan od sektora koji nude najviše mogućnosti, a slijedi sektor logistike (65 posto).

- Naše istraživanje pokazuje da tržište Srednje i Istočne Europe najviše BRI mogućnosti vidi u cestama, logistici, energetskim mrežama i obnovljivim izvorima energije, kaže Marcin Bejm, CMS partner i šef sektora za energiju i projekte u Poljskoj. - Iako se CEE kao regija brzo razvija i napreduje, još uvijek postoji potreba za privlačenjem više infrastrukturnih ulaganja. BRI bi mogao biti način za popunjavanje infrastrukturne praznine u CEE. Da bi BRI privuklo međunarodno finansiranje, bilo koji projekt će morati prihvatiti principe održivosti tokom svog razvoja i rada.


Iako nešto više od četvrtine (27 posto) sudionika iz SIE očekuje da će povećati svoje sudjelovanje u BRI projektima, obratno, više od dvije trećine (68 posto) kineskih ispitanika predviđa veće sudjelovanje u budućnosti.

Uprkos različitom raspoloženju među CEE i kineskim ispitanicima u entuzijazmu za BRI, značajan broj učesnika BRI drugdje u svijetu pokazao je interes za projekte CIE. Gotovo polovina (49 posto) onih na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi želi istražiti mogućnosti u CEE i / ili Rusiji.

Istraživanje je otkrilo snažan konsenzus da će pandemija koronavirusa dovesti do većeg interesa za Zdravstveni put svile (HSR) - velika većina od 94 posto ispitanika iz CEE kaže da očekuje da će se to dogoditi. Inicijativu HSR pokrenule su 2017. godine Kina i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za jačanje zdravstvene pokrivenosti u zemljama BRI putem kineske saradnje i podrške.

Smatra se da pravna i regulatorna pitanja predstavljaju najveći rizik u BRI projektima za organizacije CEE, na što ukazuje gotovo tri četvrtine sudionika ankete.
Stabilnost projekta i politička pitanja su i drugi glavni problemi.
Facebook Twitter Print