Kompanije i tržišta
Krajina osiguranje neće se moći baviti određenim vrstama osiguranja
14.1.2021 07:23 | Indikator.ba
Djelimičnim prijenosom portfelja neživotnih osiguranja Dunav osiguranju, osiguravajuće društvo Krajina osiguranje a.d. Banja Luka izgubilo je mogućnost da se bavi određenim vrstama osiguranja te je zadržalo samo osiguranja iz grupa osiguranja od građanske odgovornosti i osiguranja kredita i garancija.

Sa ovim su upoznati akcionari Krajina osiguranja na Skupštini koja je održana 30. decembra 2020. godine, izvještava Indikator.ba.

Krajina osiguranje je svoj portfelj neživotnih osiguranja djelomično prenijelo na Dunav osiguranje sredinom prošle godine, a vrijednost ugovora iznosila je 106 hiljada KM.

Pojašnjavajući odluke koje su donesene ovim povodom, Ivana Vasić, interni aktuar društva, kazala je da su je društvo izgubilo određena osiguranja, odnosno da su prestale da važe dozvole za vrste osiguranja klasifikovane od 01 do 09 i od 16 do 18. U to spadaju osiguranje nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim vozila koja se kreću po šinama, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine od požara i prirodnih sila, osiguranje od ostalih šteta na imovini, osiguranje od različitih finansijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i osiguranje pomoći.

Društvo će obavljati vrste klasfikovane od 10 do 15, a što uključuje osiguranje od autodogvornosti za motorna vozila, osiguranje od opšte građanske odgovornosti za vazduhoplove i brodove, osiguranje kredita i osiguranje garancija, kao i prateće rizike ovih vrsta osiguranja.

Budući da je društvo izvršilo promjenu djelatnosti, moralo se pristupiti promjeni Statuta, što je odlukom akcionara i učinjeno te je na sjednici izglasan novi Statut.

Na Skupštini akcionara Jovan Karanović iznio da je društvo dovedeno u teško stanje, a punomoćnik akcionara Idea-Kompany d.o.o. Banja Luka zatražio je podatke o gubicima, broju zaposlenih i obavezama, što je Slavko Topić, direktor društva, obećao da će dostaviti.

Indijci Aggarwal Naveen i Gupte Neete nisu imali pravo glasa na Skupštini na osnovu rješenja regulatora tržišta.
Facebook Twitter Print