Kompanije i tržišta
Elektroprivreda Srpske: Dobit matičnog preduzeća 23 miliona KM
23.1.2021 06:29 | Indikator.ba
Na poslovanje "Elektroprivrede Republike Srpske" u prošloj godini znatno su uticali pandemija virusa korona, loša hidrološka situacija, neraspoloživost hidroelektrane Plat prva dva mjeseca i isplata stimulativnih otpremnina u elektrodistributivnim preduzećima.

Rekao je ovo izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Darko Milunović.

– Matično preduzeće ostvarilo je pozitivan rezultat od 23 miliona KM. Taj rezultat je po našim projekcijama trebalo da iznosi oko 43 milion KM, ali je zbog rekordno niske izvozne cijene električne energije koju je uzrokovala pandemija virusa korona taj rezultat niži – pojasnio je Milunović.

On je istakao da holding u prošloj godini nije poslovao pozitivno prvenstveno zbog minusa koje su u rebalansiranim izvještaji iskazala distributivna preduzeća koja su za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje radnika izdvojila 31 milion KM.

– Danas naših pet distribucija na mjesečnom nivou uštedi oko 1,5 miliona KM, odnosno 18 miliona KM na godišnjem nivou, jer imaju znatno manji broj radnika. Puni efekti programa isplate stimulativnih otpremnina u distribucijama biće vidljivi već u drugom kvartalu 2022. godine, rekao je Milunović.

On je naveo da je Elektroprivreda Republike Srpske planom poslovanja za 2021. godinu predvidjela više novca za investicione projekte, odnosno 630 miliona KM.

– Holding je u tekućoj godini projektovao dobit od 20 miliona KM, naveo je Milunović, izvještava srpska.info.

Elektroprivreda Republike Srpske od 1. aprila uspostaviće sistem javnog snabdijevanja kao djelatnost koja se izdvaja iz distribucija, rekao je generalni direktor Luka Petrović.

Petrović je naveo da je razdvajanje djelatnosti snabdijevanja i distribucije jedan od osnovnih zahtjeva energetske zajednice i prvi je korak za uspostavljanje tržišnih principa za javno snabdijevanje, u okviru kojih će građani učestvovati na tenderima i od snabdjevača dobijati električnu energiju.

On je dodao da će, za razliku od javnog snabdijevanja, distributivna djelatnost ostati regulisana od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Facebook Twitter Print