Menadžment
Bukvić u Nadzornom odboru Zaman Bank iz Kazahstana
11.2.2021 07:42 | Indikator.ba
Amer Bukvic, predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. (BBI) imenovan je za člana Nadzornog odbora Zaman Bank iz Kazahstana, jedne od pet najstarijih banaka u ovoj zemlji.
Od njenog osnivanja pa sve do danas, fokus poslovanja Zaman Bank su privredni subjekti i podrška dinamičnom razvoju ove zemlje, a prije tri godine svoje su poslovanje uskladili sa islamskim finansijskim principima. Izbor Bukvića za člana Nadzornog odbora još je jedno priznanje Bukvićevog angažmana na polju islamskih finansija.

Amer Bukvic je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti liderstva i bankarstva. Osim toga, Bukvić je predsjednik Nadzornog odbora UBA banke u Albaniji, te član nadzornih i savjetodavnih odbora univerziteta u Maleziji,
Sloveniji i BiH, što ga svrstava u red najviše odlikovanih i priznatih Bosanaca u svijetu.
Facebook Twitter Print