Kompanije i tržišta
INA u gubitku 84 miliona eura
20.2.2021 07:05 | Indikator.ba
Hrvatska INA grupa je u prošloj godini, koju je obilježila pandemija, poslovala s gubitkom od 638 miliona kuna (84,3 miliona eura), bez jednokratnih stavki, u odnosu na dobit od 768 miliona kuna (101,4 miliona eura) ostvarenu 2019. godine.

Negativan finansijski rezultat je, pored pada cijena proizvoda i potražnje, uglavnom posljedica eksternih faktora. Finansijski izvještaj INE pokazuje da je neto prihod od prodaje u 2020. dostigao 14,79 milijardi kuna (1,95 milijardi eura), što je za 34,5 posto manje nego godinu dana ranije.

Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA), bez jednokratnih stavki, iznosila je 1,78 milijardi kuna (235 miliona eura), i bila je za 38 posto niža nego 2019. godine.

U izvještaju se, pored ostalog, navodi da je lanjski pad cijena brenta, od 34 posto, rezultirao nižim prihodima od prodaje sirove nafte i kondenzata za 611 miliona kuna (80,7 miliona eura), dok su niže cijene gasa rezultirale manjim prihodima od prodaje tog energenta za 396 miliona kuna (52,3 miliona eura).
Facebook Twitter Print