Politika i društvo
Izrađeni protokoli za bh. turizam tokom panedmije Covid-19
21.2.2021 07:10 | Indikator.ba
Projekat podrške održivom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine (USAID) izradio je dokument pod nazivom Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu u Bosni i Hercegovini koji utvrđuje načela kojima se treba voditi Bosna i Hercegovina prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, čija je svrha zaštita turista i radne snage, uz istovremeno poštovanje zdravstvenih propisa i mjera ograničavanja fizičkih kontakata a koji su uspostavljeni u BiH.

Takve mjere bi trebale biti fleksibilne, prilagođene lokalnoj zdravstvenoj situaciji i omogućile bi postepeno pokretanje i oživljavanje različitih segmenata turističkog sektora.

Očekuje se da će se turizam u cijelom svijetu vratiti na nivo iz 2019. do 2023/2024, dok će 2021. putovati 50-60% manje ljudi. S obzirom na to, može se očekivati žestoka međusobna konkurencija destinacija u nastojanjima da privuku najveći dio tržišta, na što treba dodati promijenjene motive, potrebe i očekivanja budućih putnika koji žele sigurnost i uvjeravanja da će biti zaštićeni.

Same destinacije se trebaju pripremiti za primjenu najboljih globalnih praksi u razradi i implementaciji higijenskih protokola, i isto tako važno, da efikasno prenesu poruke potrošačima, kao i u međunarodnoj razmjeni. Za ovo je potrebno postići koordinirani napor da cijela zajednica koja se bavi putovanjima i turizmom šalje snažne poruke kroz sve komunikacijske i marketinške sadržaje koje destinacije kreiraju i dijele.

Svrha ovog dokumenta je da pruži snažan okvir komunikacija koji će usvojiti akteri u turizmu u Bosni i Hercegovini; ponudi smjernice i operativne protokole za zaštitu zdravlja u situaciji pandemije COVID-19 za različite pružatelje ugostiteljskih usluga; i da ponudi smjernice za zaštitu zdravlja od COVID-19 za različite aktivnosti i iskustva koja nude pružatelji usluga.


šta sadrže Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu u Bosni i Hercegovini možete pogledati na linku:
http://www.komorabih.ba/smjernice-i-protokoli-za-zdravstvenu-zastitu-od-covid-a-19-u-turizmu/

http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/02/BiH-Tourism-COVID-Smjernice.pdf
Facebook Twitter Print