Život i umjetnost
Bar kod danas slavi 50 godina
31.3.2021 16:44 | Indikator.ba
Danas se navršava 50 godina od službenog stvaranja GTIN-a i pripadajućeg bar koda, koji je omogućio revoluciju sistema trgovanja.

GTIN brojevi i bar kodovi omogućavaju mnoštvo poslovnih operacija, poput automatskog praćenja i automatske optimizacije zaliha.

GS1 GTIN-ovi omogućavaju jedinstvenu identifikaciju prodajnih jedinica i osnova su za proizvodnju EAN-13 bar koda. GTIN se sastoji od 13-cifrenog broja.

Prvi brojevi predstavljaju prefiks kompanije koju je dala neprofitna organizacija na polju međunarodnih GS1 standarda za identifikaciju i elektroničku razmjenu podataka, sljedeći brojevi su referentni broj proizvoda koji je odredio korisnik, a zadnji je kontrolni broj .
Facebook Twitter Print