TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Mikrokreditne organizacije: MKF EKI ostvarila najveći profit
11.4.2017 05:45 | Indikator.ba
Poslovanje mikrokreditnih organizacija u Federaciji BiH u 2016. godini bilježi poboljšanje u odnosu na kraj prethodne godine, izvještava Indikator.ba.

Bilansna suma mikrokreditnih organizacija je, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, zabilježila rast od 4%, kreditni portfolio je povećan za 6% uz poboljšanje pokazatelja kvalitete, a ostvaren je i rast zaposlenih (4%) i kapitala (7%), dok su obaveze po uzetim kreditima ostale na približno istom nivou kao u 2015. godini.

Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa 31.12.2016. godine, iznosili su 377,9 miliona KM i čine 86% ukupne aktive MKO, te su veći za 6% u odnosu na kraj prethodne godine.

Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%), stambenih potreba (20%) i uslužnih djelatnosti (19%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.

Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosile su 25,64% i u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine povećane za 0,94 procentna poena.

Osnovni izvor sredstava MKO su obaveze po uzetim kreditima koje su na dan 31.12.2016. godine iznosile 207,9 miliona KM ili 47% ukupne pasive i zadržale su se na približno istom nivou u odnosu na stanje sa 31.12.2015. godine.

Od ukupno 11 MKF, 10 MKF je u poršloj godini ostvarilo višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 15,77 mil. KM, dok je 1 MKF zabilježila gubitak u ukupnom iznosu od 40 hiljada KM. Jedina profitna organizacija EKI d.o.o. ostvarila je neto dobit u iznosu od 685 hiljada KM.
Na nivou sektora ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16,41 mil. KM, što je za 106 hiljada KM ili 1% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Što se tiče operativne održivosti, od 12 MKO, 6 MKF i 1 MKD mogu iz ostvarenih redovnih prihoda pokriti rashode.

Agencija za bankarstvo FBiH preporučuje konsolidaciju unutar sektora, odnosno spajanje i pripajanje organizacija koje nisu operativno održive.

- Budući da značajan iznos kredita u pasivi mikrokreditnih organizacija dospijeva do kraja ove godine, u odsustvu podrške kreditora, organizacije mogu biti izložene problemu likvidnosti, te iz tih razloga sve MKO koje nisu operativno održive trebale bi razmotriti mogućnost spajanja ili pripajanja, kako bi se zaštitila imovina MKF, a što bi bilo u skladu sa principima poslovanja pažnjom dobrog privrednika, navodi Agencija.

U mikrokreditnom sektoru sa 31.12.2016. godine bio je zaposlen 1.251 radnik, što je za 51 radnika, ili 4% više u odnosu na 31.12.2015. godine.

U Republici Srpskoj Prvo mikrokreditno društvo d.o.o. Banja Luka ostvarilo je 722.000 KM neto dobiti.

Finansijski rezultat mikrokreditnih organizacija (u KM)

1. EKI 5.415.000
2. PARTNER 4.472.000
3. SUNRISE 2.620.00
4. MI-BOSPO 1.801.000
5. MIKRA 704.000
6. EKI d.o.o. 685.000
7. LOK 407.000
8. MIKRO ALDI 270.000
9. LIDER 44.000
10. MELAHA 26.000
11. PRVA ISLAMSKA MKF 11.000
12. SANI - 40.000

Republika Srpska

1. Prvo mikrokreditno društvo d.o.o. Banja Luka 722.000
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA