TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Stopa adekvatnosti kapitala ponovo brine pojedine banke i regulatore
23.5.2018 04:56 | Indikator.ba
Iako već neko vrijeme nema banka u bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine koje imaju stopu adekvatnosti kapitala ispod zakonskog minimuma od 12 posto, to ne znači da je stanje kapitaliziranosti pojedinih banaka zadovoljavajuće.

Naprotiv, postoji nekoliko banaka, koje moraju povećati kapital kako bi ušle u sigurnije vode, a entetski regulatori moraju ostati budnim kako bi pratili stanje u tim bankama, izvještava Indikator.ba.

Podaci Agencije za bankarstvo FBiH pokazuju blagi pad od 0,2 posto stope adekvatnosti kapitala bankarskog sistema u FBiH na 15,5 posto, što još uvijek predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost sistema. Međutim, detaljnija analiza pokazuje da je sedam banaka imalo stopu adekvatnosti kapitala nižu nego na kraju 2016. godine, dok je kod osam banaka ona bolja. I dok je najveća stopa kapitaliziranosti kod jedne banke čak 41 posto, u Federaciji BiH postoje dvije banke koje su sa 31. decembrom 2017. godine imale omjer adekvatnosti kapitala manji od 14 posto, tačnije 12,8% i 13,2%.

Pojedine banke u Federaciji već su na svojim skupštinama raspravljale ili će raspravljati o strategijama za održavanje stope adekvatnosti kapitala za naredne godine, što je očigledno briga kojom se moraju baviti.

-Kao i do sada, prioritetan zadatak većine banaka u sistemu je održavanje jake i adekvatne kapitalne osnove, a u fokusu su velike banke u sistemu, kao i banke čije je ukupno poslovanje pod pojačanim nadzorom i u kojima je nužno jačanje kapitalne osnove, kao osnovnog preduslova za sanaciju ovih banaka i izlaska iz zone nesigurnog i nesolidnog poslovanja, navodi Agencija bankarstvo FBiH u svom izvještaju za 2017. godinu.

Agencija upozorava da je pod posebnim nadzorom i kapital banaka koje imaju negativne trendove u kvalitetu aktive, što se odražava na kapital i predstavlja realnu opasnost za dalje slabljenje kapitalne osnove.
- Zato je segment kapitala pod kontinuiranim pojačanim supervizorskim nadzorom, kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti banaka i erozije kapitalne osnove na nivo koji bi ugrozio ne samo poslovanje banaka, nego i uticao na stabilnost ukupnog bankarskog sistema, upozorava Agencija.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora u RS-u sa 30.09.2017. godine iznosila je 16,46%, što je za 0,15 procentnih poena više u odnosu na 31.12.2016. godine...

Kompletan tekst pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus koja je izašla 21. maja
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA