Komentari i analize
Rast prihoda od poreza nije eksplozivan kao prošle godine
6.11.2019 06:53 | Indikator.ba
Trendovi u prikupljanju prihoda od poreza usporili su u ovoj u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci poreznih administracija u Bosni i Hercegovini, izvještava Indikator.ba.

Nakon što je u 2018. godini prikupila za 362 miliona KM više u odnosu na 2017. godinu, što je porast od 7,5 posto, Porezna uprava Federacije BiH u ovoj godini bilježi skromnije pokazatelje.

Rast prihoda za deset mjeseci iznosio je oko 2,3 posto ili 96 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine. Ukupno je za deset mjeseci prikupljeno 4,36 milijardi KM.

Usporavanje ekonomije u ovoj godini očigledno se odražava na prikupljanje poreza, a treba imati u vidu i da povećani prihodi proteklih godina kao rezultat prethodnih reformi koji je provodila Vlada FBiH više ne proizvode učinak u prihodima od direktnih poreza u uporednim pokazateljima.

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je 59 miliona KM ili tri posto više nego u istom periodu prošle godine, a ukupan prihod iznosio je 2,08 milijardi KM.
Ovaj rezultat dolazi nakon rekordne 2018. godine u kojoj je prikupljeno 2,44 milijarde KM ili 4 posto više nego godinu ranije.

Treba imati u vidu i da su rezultati poreznih administracija u proteklom periodu poboljšani i pojačanim aktivnostima u kontroli poreznih obveznika i modernizacijom poslovanja, ali i ti efekti imaju svoje limite.

Nešto bolja situacija je sa indirektnim porezima - za devet mjeseci 2019. godine rast je iznosio 5,5 % ili 309 miliona KM više, a ukupno je prikupljeno 5,93 milijarde KM.

Ipak, analize koje je uradio Odjel za makroekonomska istraživanja UIO BiH, pokazuju ranjivosti ovog rasta.

Naime, u julu i avgustu bilježi se manja stopa povrata poreza, koja je prepolovljena u odnosu na polugodišnji period.
- Pad isplata povrata se može povezati sa padom izvoza i usporavanjem uvoza i investicija, konstatuju analitičari UIO.

Osim toga, treba imati u vidu da rast prihoda u ovoj godini uključuje i efekte izmjene Zakona o akcizama koji je u primjeni od 1.2.2018. godine. Kada se isključi utjecaj izmjena koje su podrazumijevale povećanje namjenske putarine za autoputeve, a koji se ispoljio u januaru 2019. godine, efekat umanjenja realnog rasta iznosi 0,5 bodova, navode u UIO.

Makroekonomski pokazatelji u ovoj godini ne idu u prilog većem rastu prihoda od poreza.
Pad industrijske proizvodnje za devet mjeseci 2019. godine bio je 5 posto, dok je izvoz za isti period imao pad od 2 posto, a uvoz povećanje od 1,9 posto.

Ovi rezultati su ispod prošlogodišnjih, kada je naša zemlja imala znatno bolje rezultate u robnoj razmjeni i najveći ekonomski rast u posljednjih nekoliko godina od 3,6 posto.
Facebook Twitter Print