Komentari i analize
Kako posluju advokatski uredi u BiH i ko su lideri
29.1.2021 07:31 | Indikator.ba
Trenutno 51 kompanija nudi pravne usluge u Bosni i Hercegovini, a samo 18 kompanija starije je od 10 godina, što ukazuje na stabilan trend pojavljivanja novih pravnih društava na tržištu posljednjih godina, navodi se u analizi sajta DijsporaInvest.

Na osnovu podataka iz LRC BIS - Business Intelligence Systema, u analizi se konstatuje da je tržište pravnih usluga u BiH relativno je malo u odnosu na evropsko ili američko tržište.

Većina kompanija, odnosno 82,4%, ostvaruje prihod do pola miliona KM, dok 17,6% kompanija bilježi prihod do 5 miliona KM.

Ukupan prihod od prodaje advokatskih kompanija kontinuirano raste posljednje tri godine. Rast u 2018. u odnosu na 2017. godinu je iznosio 1.104.892 KM ili 8%. U 2019. godini prihod od prodaje je iznosio 15.720.116 KM što predstavlja daljnji rast od 1.047.863 KM ili 7% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od izvoza u 2018. godini doživio je porast od 0,9%, da bi u 2019. ponovno opao za 10%.

Kompanije registrovane u okviru ove djelatnosti su u 2019. godini zajedno ostvarile ukupnu dobit od 5.383.259 KM što predstavlja značajan rast od 16,5% u odnosu na 4.622.207 KM u 2018. godini.

Prosječna mjesečna bruto plata zaposlenih u ovim kompanija je 1.958,00 KM, odnono 12 KM po satu.

Podaci za posljednje tri godine pokazali su da su najveća društva Maric i Co, Odvjetničko društvo Milas i ANP d.o.o. Sarajevo- Centar. To su ujedno i kompanije sa najvećom dobiti.

Polje djelovanja advokatskih ureda su projekti i energetski sektor s nizom mandata koji se odnose na velike infrastrukturne projekte, savjetodavni rad u vezi sa razvojem i pitanja finansiranja solarnih projekata, hidroelektrana i vjetroelektrana. S korporativne strane, 2019. je još jedna mirna godina bez većih ponuda ili istaknutih transakcija u okruženju.

Domaće firme, uključujući Dimitrijević i partneri, Marić Advokatska kancelarija i Advokatska kancelarija Miljković i partneri dominiraju legalnim tržištem sa međunarodnim firmama, uključujući CMS Reich-Rohrwig Hainz D.O.O. u saradnji sa lokalnim pravnicima koji takođe uživaju značajan obim lokalnog i međunarodnog poslovanja.

Inače, ukupan broj advokatskih ureda, koji pokrivaju potrebe za pravnim uslugama u zemlji je 1833.

Kompletanu analizu možete pročitati na: http://www.diasporainvest.ba/blog-content/541/pravne-djelatnosti-bih
Facebook Twitter Print