Komentari i analize
Dobit banaka u FBiH lani za 104 miliona KM manja nego u 2019.
16.3.2021 07:22 | Indikator.ba
Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarile su finansijski rezultat od 169,57 miliona KM, pokazuju preliminarni podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH, izvještava Indikator.ba.

To je za više od 104 miliona slabije nego u 2019. godini kada je finansijski rezultat bio 273,9 miliona KM.

Ukupna dobit je iskazana u iznosu od 188,45 miliona KM, ali je istvoremeno bilo i banaka koje su poslovale s gubitkom koji je ukupno iznosio 18,87 miliona KM.

Dalji pokazatelji profitabilnosti pokazuju da je dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosila 0,7 posto, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 5,7 posto.

Ukupni prihodi banaka u FBiH 2020. godini bili su 1,03 milijarde KM, a ukupni rashodi 976,9 miliona KM. Ukupni prihodi od kamata i sličnih prihoda iznosili su 698,8 miliona KM bruto, i činili su 67,5 posto ukupnih prihoda.

Troškovi ispravki vrijednosti, rizične aktive, rezervisanja za potenacijlne obaveze i ostale vrijednosti usklađenja imale su vrijednost od 174,7 miliona KM. Vrijednosni papiri imali su učešće od 6,3 posto i iznosili su ukupno 1,52 mlrd KM.

Ukupna aktiva iznosila je u 2020. godini 24,39 milijardi KM.

Ukupni depoziti na kraju 2020. godine dostigli su vrijednost od 19,66 milijardi KM, od čega 10,2 mlrd KM ili 52,1 posto čine depoziti stanovništva. Največi udio u depozitima imaju štednja i depoziti po viđenju sa učešćem od 64,7 posto.

Ukupni krediti imali su vrijednost od 15,2 mlrd KM, pri čemu su krediti stanovništva iznosili 7,28 mlrd KM (učešće 47,7 posto), a depoziti privatnih preduzeća i društava 6,5 mlrd KM (42,6 posto).

U bankama je ukupno bilo 6.522 zaposlenika, dok je u 2019. godini taj broj bio 6.659 lica.

B. SIMIĆ
Facebook Twitter Print