Politika i društvo
CIGRE BiH: Treba poslušati Kopača
19.4.2021 04:29 | Indikator.ba
Federacije Bosne i Hercegovine bezuslovno treba da slijedi upute Evropske komisije i Energetske zajednice u vezi sa korištenjem obnovljivih izvora energije jer je to preduslov da energetski sektor bude najznačajniji generator razvoja zemlje. Takav pristup sugeriše i Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) dajući punu podršku stavovima što ih je u pismu predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH iznio Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

Komentarišući to pismo i vladine stavove i aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem predsjednik tog komiteta Edhem Bičakčić je u izjavi za indikator.ba kazao da su opravdane reakcije Evropske komisije na pristup Vlade Federacije BiH ovom pitanju iskazan u dopunama Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije koji je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

Rekcije Evropske komisije na dopune zakona su opravdane, smatra Bičakčić. Evropska komisija i Energetska zajednica ponudili su savremeno koncipiran zakon koji se apsolutno može provesti u praksu. S tim u vezi Bosanskohercegovački komitet CIGRE ističe da je s tim u vezi potrebno donijeti sprovedbene akte što bi omogućilo njegovu potpunu primjenu.

Kao najznačajnija strukovna organizacija za oblast elektroenergetike u BiH Bosanskohercegovački komitet CIGRE i njegovih 400 članova (univerzitetski profesori, naučnici, inženjeri...) podsjeća Vladu Federacije BiH na činjenicu da je "razvoj elektroenergetskog sektora među najznačajnijim razvojnim šansama ove zemlje" i konstatuje da "Vlada FBiH to nažalost još nije prepoznala".

Janez Kopač je ovog mjeseca uputio pismo predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u kojem upozorava da se u praksi ovog entiteta primjenjuje potpuno neefikasna i preskupa šema podsticaja za obnovljive izvore energije čime se ograničava razvoj ovog sektora.
Facebook Twitter Print