Najbolji poslovni potez
ASA Finance, ProCredit bank i MF Banka povukli najbolje poteze u finansijskom sektoru
23.4.2021 06:37 | Indikator.ba
ASA Finance, ProCredit bank Sarajevo i MF Banka Banja Luka povukli su najbolje poteze u finansijskom sektoru u Bosni i Hercegovini u izboru portala Indikator.ba.
ASA Finance, finansijska jedinica ASA grupacije, bila je akter dvije akvizicije koje imaju uticaj na krajolik pružatelja finansijskih usluga u Bosni i Hercegovini.
Prvo je ovo društvo preuzelo Vakufsku banku, čime se ojačava domaće vlasništvo u finansijskom sektoru i pripremljenom integracijom sa ASA bankom stvara jaka domaća banka,a potom je pred sam kraj godine preuzelo i većinsko vlasništvo u Central osiguranju Sarajevo, što doprinosi okrupnjavanju ovog još uvijek razuđenog sektora i takođe stvaranju ASA osiguranja kao novog velikog igrača koji će se natjecati za trržišno liderstvo sa još nekoliko osiguravatelja i grupacija.
ProCredit Bank zavrijedila je pažnju analitičkog tima Indikator.ba jer je bila prva koja je primijenila elektronski potpis u Bosni i Hercegovini i vlastitim primjerom podstakla ubrzanje pune primjene ovog digitalnog alata koji donosi brojne benefite u društvenim i poslovnim procesima.
Potez ove banke, koja je i sama daleko odmakla u internom poslovanju bez papira, da uvede svoje klijente u elektronsko poslovanje dobija na važnosti kada je poznato da je još psotoje nedoumice u državi u vezi sa elektronskim potpisom.
Uvodeći prva elektronski potpis Banka je poručila da smo neopravdano dugo čekali na ovaj nezaobilazni segment poslovanja koji se koristi širom svijeta iako smo, kao što je poznato, Zakon o elektronskom potpisu dobili čak prije jednu deceniju.

MF Banka našla se među troje odabranih zbog svoje odluke da budžet namijenjen obilježavanju 10-godišnjice poslovanja umjesto na marketinške aktivnosti potroši na društveno koristan način organizovanjem takmičenja za najbolje poslovne ideje mladih.
Organizujući start-up takmičenje i pružajući savjetodavnu i drugu podršku najboljim učesnicima, banka je na najbolji način promovisala svoju društveno odgovornu ulogu.

Nagrađenim finansijskim institucijama bit će uručene prigodne plakete na svečanosti "Poslovni potez godine" koju će Indikator.ba organizovati u partnerstvu sa Privrednom komorom FBiH tokom juna na događaju na kojem će ujedno portal Indikator.ba obilježiti deset godina postojanja.

U narednim danima Indikator.ba objavit žće i najbolje poslovne poteze u BiH, u regiji, te Evropi i ostatku svijeta. Na koncu saopštićemo ko je dobitnik najboljeg poteza u protekloj zimskoj turističkoj sezoni.
Facebook Twitter Print