Politika i društvo
EU traži od BiH da ukloni povlašteni tretman domaćih kompanija
5.5.2021 05:53 | Indikator.ba
Evropska komisija zatražila je od Bosne i Hercegovine da bez daljnjeg odgađanja ukine preferencijalni tretman domaćih ponuđača u javnim nabavkama.

Ovo je rečeno na videokonferenciji održanoj 22. aprila 2021. godine na kojoj su predstavnici Europske komisije i Bosne i Hercegovine razgovarali o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i približavanju zakonodavstva BiH i pravnoj stečevini EU-a u području trgovine, industrije, carina i poreza, izvještava Indikator.ba.

Od BiH je zatraženo da bez odgađanja uspostavi usklađenost sa SSP-om na području javnih nabavki.

Uprkos ograničenjima koje nameće SSP, Bosna i Hercegovina je donijela Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na godinu dana, počev od 1. juna 2020. godine s ciljem suzbijanja posljedica pandemije novog virusa korona po ekonomiju u BiH.

Prema odluci, prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu njihovog poređenja, ugovorni organ je obavezan umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 1. 6. 2020. do 1. 6. 2021. godine.

Mjera o povlaštenom tretmanu domaćeg, o kojoj je jednoglasno postignuta saglasnost na nivou BiH, ne sviđa se Evropskoj uniji s ozbirom da smanjuje konkurentnost stranih kompanija, uključujući i evropske, u javnim nabavkama, te stoga traži da se odluka poništi odmah, dakle i prije nego što istekne njeno važenje, a to je 1. juni 2021. godine.

Domaća privreda zadovoljna je primjenom preferencijalnog tretmana, te smatra da ima pozitivan uticaj u smislu zapošljavanja, ulaganja i razvoja, posebno u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, tekstilnoj i poljoprivredno-prehrambenoj industriji, kao i u sektoru građevinarstva, cestogradnje, telekomunikacija, te uslužnih djelatnosti.
Facebook Twitter Print