Kompanije i tržišta
Članovi Uprave banjalučke Sberbank bit će nagrađeni bonusima
6.5.2021 12:57 | Indikator.ba
Akcionari Sberbank a.d. Banja Luka odobrit će isplatu varijabilnih naknada (bonusa) za poslovnu 2020. godinu članovima Uprave Banke, sadržano je u prijedlogu za Skupštinu akcionara koja je zakazana za 7. maj 2021. godine, izvještava Indikator.ba.

Kako se navodi u prijedlogu odluke, bonusi će se isplatiti predsjedniku Uprave Aleksandru Kesiću i članovima Sandru Mihajloviću i Slobodanu Zriliću.

To će se, kako se obrazlaže, učniti u pojedinačnim bruto iznosima (koji uključuju i sve troškove poreza i doprinosa na teret poslodavca), na način da će 60% varijabilne naknade predsjednika Uprave i 100% varijabilnih naknada članova Uprave koje su odobrene za poslovnu 2020. godinu, zajedno sa pripadajućim odgođenim, a neisplaćenim dijelovima varijabilnih naknada za
odgovarajuće prethodne poslovne godine biti isplaćeno u 2021. godini, dok će preostalih 40% pripadajućih, a neisplaćenih odgođenih dijelova varijabilne naknade odobrene predsjedniku Uprave za poslovnu 2020. godinu biti isplaćeno u periodu od narednih pet godina u jednakim godišnjim iznosima.

Sberbank a.d. Banja Luka je ostvarila u 2020. godini neto dobit od 4,1 milion KM, nakon što je godinu ranije zabilježila dobit od 7,0 miliona KM.

B. S.
Facebook Twitter Print