Ekonomija
Njemački biznismeni ne gledaju dobro na poslovni ambijent u BiH
18.5.2021 06:50 | Indikator.ba
Njemački biznismeni ne gledaju dobro na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini i na našu zamlju kao investicijsku lokaciju, pokazalo je istraživanje kompanija Njemačke privredne komore AHK, delegacije i Predstavništva njemačke privrede u regiji Srednje i Istočne Evrope (CEE).

U istraživanju u kojem je učestvovalo 1.454 rukovodilaca uglavnom iz kompanija sa njemačkim vlasnicima ali i lokalnih kompanija članica AHK procjenjivana je privredna situacija u 16 zemalja centralne i istočne Evrope i budući izgledi i kvalitet investicijskih lokacija, izvještava Indikator.ba.

Bosna i Hercegovina je u ovom istraživanju loše percipirana, a porazno je da smo u većini posmatranih područja, pogotovo onih koja se odnose na poslovni ambijent, najlošije rangirani.

Na pitanje kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju u vašoj zemlji, samo 2 posto ispitanika u BiH kazalo je da je dobra, 30 posto da je zadovoljavajuća, a čak 68 posto da je loša.

BiH je u tom pogledu najlošija, čak gora i od Albanije i Sjeverne Makedonije, gdje su ocjene optimističnije.

Nešto veći optimizam vlada kada je u pitanju razvoj u industriji u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, gdje 35 ispitanika situaciju smatra dobrom, 47 posto zadovoljavajućom, a 18 lošom.
Vedriji su i pogledi na izvoz u ovoj godini gdje je 32 posto izjavilo da je situacija dobra, a još 47 posto zadovoljavajuća, kao i u pogledu zaposlenosti gdje 38 posto vjeruje da će se situacija razvijati dobro, a još 52 posto zadovoljavajuće. Samo 10 posto ne očekuje pozitivan razvoj u pogledu zapošljavanja.

Istraživanje, koje se smatra jednim od najopsežnijih do sada, pokazuje da je privredno okruženje u BiH znatno ispod prosjeka regije i samo su u tom pogledu lošije Albanija i Sjeverna Makedonija.
No, u dosta područja u skali ocjenjivanja od 1 do 5 Bosna i Hercegovina je najlošije ocijenjena.

Tako je bh. javna uprava za njemačke biznismene najlošija sa čak 74 posto ispitanika koji je njome nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno, a loše smo ocijenjeni i u poreznom opterećenju i pristupu javnom finansiranju.

U segmentu pravne sigurnosti i transprentnosti u javnim natječajima od nas je lošije percipirana samo Albanija.
Za nijansu bolji je segment predvidljivosti ekonomske politike, gdje su od nas gori Albanija i Sjeverna Makedonija.
Očekivano, politička i socijalna stabilnost je najlošija u BiH od svih 16 zemalja obuhvaćenih istraživanjem, a takva je situacija i sa infrastrukturom (promet, komunikacije, energija).

BiH takođe nije viđena ni kao atraktivna zemlja po uvjetima za istraživanje i razvoj, a u tom pogledu od nas je lošija samo Albanija.

B. SIMIĆ
Facebook Twitter Print