Ekonomija
Novo istraživanje EIB-a: Raste potražnja za kreditima u Jugoistočnoj Evropi
9.6.2021 11:29 | Indikator.ba
Redovno proljetnje istraživanje o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evropu Evropske investicione banke (EIB) pokazuje da je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih kompanija, dok su istovremeno krediti namijenjeni domaćinstvima sve pristupačniji.

Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata. Analiza je takođe ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.

Istraživanje nudi uvid u aktivnosti bankarskih grupacija, njihovih podružnica i lokalnih predstavništva, kao i projekcije kretanja kreditnih aktivnosti na ovom tržištu.

- Naše najnovije istraživanje pokazuje da je regulatorna pomoć za borbu protiv covida-19 bila ključna za ublažavanje najkritičnijih posljedica za bankarski sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi tokom 2020. i na početku 2021. godine,”izjavio je potpredsednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix zadužen za ekonomska istraživanja. - Kako bi se izborio sa pooštrenim uslovima za kreditiranje malih biznisa i preduzeća, i sa ukidanjem moratorijuma na kredite, region može da računa na svoje međunarodne partnere. Grupacija EIB će nastaviti da pruža podršku, pogotovo kroz panevropski garancijski fond, kao i svoje regularne investicione i savetodavne aktivnosti, težeći da oživi investicije potrebne za ekonomski oporavak regiona na putu ka zelenoj, digitalnoj tranziciji i većoj konkurentnosti, dodao je.

Finansijski sistem u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživio.
- Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanjem pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvijek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća. Da bi se pojačale investicione aktivnosti, potreban je kontinuirani zajednički napor javnog i privatnog sektora kako bi se region oporavio i nastavio da napreduje u pravcu zelene i digitalne tranzicije, rekla je glavni ekonomista EIB-a Debora Revoltella.

U proteklih šest meseci, banke su zabilježile manje zahtjeva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na ukupnu potražnju za zajmovima.
Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinijela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama. U posljednjih šest mjeseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih zajmova bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova. U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.
Facebook Twitter Print