Kompanije i tržišta
Banjalučki Deloitte pripaja se sarajevskom
10.6.2021 04:50 | Indikator.ba
Veliko spajanje dogodit će se u sklopu poslovanja Deloitte-a u Bosni i Hercegovini, izvještava Indikator.ba.

Naime, jedna od četiri vodeće revizorske i konsultantske tvrtke u svijetu, koja je u Bosni Hercegovini poslovala kroz dva društva - Deloitte d.o.o. Banja Luka i Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo - ubuduće će djelovati pod jednim krovom.

Krajem maja donesena je odluka da se društvo za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Banja Luka pripoji društvu za poslovno savjetovanje Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo.

Odluku o pripajanju donijela su krovna društva dva subjekta u BiH - društvo Deloitte d.o.o. Beograd kao jedini član društva Deloitte Banja Luka i Deloitte Central Europe Holdings Limited sa sjedištem na Kipru kao jedini član društva Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo.

Osnov za prenos imovine i obaveza sa banjalučkog na sarajevsko društvo je bilans stanja i bilans uspjeha sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, a pripajanje društva provesti će se prema pripremljenom planu reorganizacije.

Prema podacima za 2019. godinu, dvije Deloitte kompanije spadaju među pet najvećih u Bosni i Hercegovini u sektoru računovodstva, s tim da je sarajevska po prihodima znatno jača od banjalučke.

Udružena Deloitte kompanija mogla bi se promovirati u lidera na tržištu gdje su uz domaću kompaniju Establish Sarajevo prisutni i globalni igrači PricewaterCoopers, Ernest&Young i KPMG B-H.

B. SIMIĆ
Facebook Twitter Print