Politika i društvo
Prvi projekt cirkularne ekonomije u BiH
10.6.2021 17:35 | Indikator.ba
U Živinicama je potpisan ugovor za korporativnu podršku preduzeću EKO-SEP Živinice i izradu fizibiliti studije za naknadnu obradu otpada i cirkularnu ekonomiju.

Vrijednost projekta izrade studije koju će raditi SL KONSULT iz Slovenije je 150 hiljada eura, a finansirat će se iz donatorskih sredstva Vlade Švedske.

Značaj navedenog projekta je za čitavu regiju Tuzlanskog kantona, jer predstavlja preduslov za realizaciju svih projekata obnovljivih izvora energije koji se odnose na cirkularnu ekonomiju i u konačnici izgradnju toplana na obnovljive izvore energije. To bi ne samo olakšalo dugotrajno postojanje deponije, već bi time ovo postala najmodernija deponija u zemlji, približivši ovu regiju ostalim europskim gradovima.

Realizacijom projekta ispunit će se direktiva Europske unije o naknadnoj obradi otpada, a posebna važnost je što se prvi put u državi Bosni i Hercegovini počinje sa cirkularnom ekonomijom i korištenjem obnovljivih izvora energije.

- Glavni cilj projekat jeste da se uradi fizibiliti studija o naknadnoj obradi optpada. Odnosno cilj da se otpad koji bude dolazio na regionalnu deponiju EKO SEP, čija je izgradnja u toku, u što većoj mjeri reciklira, te da se napravi cirkularna ekonomija, rekao je direktor JP ”EKO-SEP” Živinice Selmir Šljivić.

Gradonačenik Živinica Samir Kamenjaković kažeda se više od godinu dana pokušavaju otvoriti vrata budućnosti kada je u pitanju zelena ekonomija i cirkularna ekonomija.

- Ovom fizibiliti studijom, za koju smo dobili 150 hiljada eura grant sredstva od Vlade Švedske, a preko SIDE i EBRD-a, obezbijedit ćemo siguran put i kurs kojim ćemo upravljati naknadnom obradom otpada, kako bi mogli upravljati energijom u budućnosti. S obzirom na to da će doći do zatvaranja termoelektrana i da imamo strašne probleme kada su u pitanju izvori energije u Bosni i Hercegovini mi moramo danas početi razmišljati za narednih 50 godina. Ovo je taj prvi korak koji je trebalo napraviti jer bez fizibiliti studije ne možemo ući u program Europske banke za obnovu i razvoj i Europske unije da bi smo dobili bilo kakva sredstva kada su u pitanju izvori energije. Ovo nam daje mogućnost da u narednom periodu imamo sigurne energije, električnu energiju, vodik, toplotnu energiju, kroz najveći resurs, a to je otpad koji imamo i kojeg trebamo iskoristiti, rekao je Kamenjaković.

Direktorica EBRD-a u BiH Manuela Nesel, koja se obratila putem video-linka, kazala je da je riječ o vodećem projektu za zemlju jer upravljanje otpadom ostaje neriješeno u mnogim dijelovima zemlje, te doprinosi zagađenju rijeka u BiH i naravno šteti okolišu.
Facebook Twitter Print