Politika i društvo
Akademik Muris Čičić: Opasno je čekati na vladu
11.6.2021 04:33 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina je u stanju da radi ono što radi napredan svijet. No za to je potrebna akcija i odricanje, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH akademik Muris Čičić, učestvujući u promociji tematskog broja časopisa Acta Medica Academica, posvećenog dijagnostičkoj i molekularnoj patologiji, u novije vrijeme jednom od hit područja medicinskih nauka u svijetu.

Za časopis čiji je izdavač ANUBiH kazao je da je to ono "čime treba da se ponosimo". Nažalost stanje u Bosni i Hercegovini je sasvim drugačije u odnosu na druge s kojima bi se rado poredili. Izazova da idemo u korak sa svijetom ima mnogo ali ih mi ne prihvatamo. Objašnjavajući zbog čega je to tako konstatovao je da ovdje preovladavaju dva stava. Prvi je da se na izazov da napravimo nešto slično svijetu kao odgovor najčešće čuje "ne može to kod nas", a drugi je da s tim u vezi "vlada još ništa nije uradila". Za Indikator.ba Akademik Čičić je pojasnio da je to stalno isčekivanje šta će reći i uraditi Vlada opasna brana društvenom napretku.

Akademik Muhidin Hamamdžić, predsjednik Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH kazao je da su autori 16 objavljenih radova, od kojih je 14 originalnih, zadovoljili najmodernije standarde naučnog rada. To je veliki uspjeh jer je su prilike "čemerno teške i surove a samo se povremeno javljaju institucije koje rade nešto čudno". Časopis je ovim tematskim brojem obilježio 50 godina izlaženja ali kako kaže vrijeme nije neko posebno obilježje "jer se vrijeme može provesti ni u čemu".
Zbog toga je ovaj časopis čudo. A da je baš tako potvrđuje i informacija da je "počela svjetska jagma za ovo izdanje". S razlogom jer su autori eminentni stručnjaci iz cijelog svijeta uključujući BiH, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Sloveniju, Srbiju, Katar, Japan... Uz to dijagnostička patologija je postala jedan od temeljaca u savremenom onkološkom menadžmentu, a patolozi nezaobilaznim članovima multidisciplinarnih onkoloških konzilija („tumor boards“).

O istorijatu časopisa govorio je glavni urednik akademik Husref Tahirović konstatujući da je Acta Medica Academica (sljedbenik publikacije "Radovi") indeksiran u najpoznatijim svjetskim bazama podataka iz oblasti medicinskih i humanih nauka.

Urednik prof. dr. Semir Vranić sadržaj ovog broja časopisa obrazložio je činjenicom da je evolucija i revolucija patologije ključ u savremenoj medicini. Štitna žlijezda, struktura krvnih žila ljudi i majmuna, tumor mozga, prostate, podtrbušnice, dojke, hematopatologija, samo su neke od tema o kojima pišu autori. Nije zaobiđen ni aktuelni svjetski zdravstveni problem pandemija COVID-19 jer se jedan od radova čiji je autor iz New Yorka bavi funkcionisanjem informacionih sistema tokom pandemije.

Iz SAD se linkom za ovu priliku javio Ivan Damjanov, gostujući urednik ovog broja časopisa prezentirasjući slajdove nekoliko najljepših mostova na svijetu uz pojašnjenje da mostovi povezuju nepovezano, približuju udaljeno, dokučuju nedokučivo...te zaključio da je časopis i njegova promocija jedan od mostova između Evrope i SAD.

Konačno fascinirajući je i ovaj podatak: Acta Medica Academica je u proteklim godinama najčešće izlazio dva puta godišnje. U 2019. objavljena su tri broja, a u 2020. čak četiri. Tu 2020. obilježila je globalna pošast uzrokovana virusom COVID-19. Mnogo toga je stalo, prekinuto, zanemareno, a onih što su na ideje o tome da učine nešto novo, bolje itd. odgovarali da "za to sada nije vrijeme", bilo je jako mnogo. Kod nas posebno. To se ne odnosi na Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i njeno Odjeljenje medicinskih nauka jer Akademija upravo postoji zbog toga da odgovori na izazove i ohrabri znanjem.

Hajdar Arifagić
Facebook Twitter Print